Hoe werkt Elly

Tijdens het eerste vrijblijvende gesprek maken we kennis, we bekijken samen hoe uw situatie is en ik luister naar uw wensen en behoeften. Samen zetten we alles op een rij. Vervolgens bespreken we waarin ik u kan ondersteunen en welke taken ik ga overnemen.

Vanuit de aanvullende zorgverzekering bieden steeds meer zorgverzekeraars een vergoeding voor de werkzaamheden van een mantelzorgmakelaar. Ik kijk voor u na hoe hoog deze vergoeding is. Is er een PGB (Persoons Gebonden Budget) met een vrij besteedbaar bedrag vanuit de Wet langdurige zorg dan kunt u dit ook gebruiken om de kosten van een mantelzorgmakelaar te vergoeden. Daarnaast bieden diverse werkgevers de mogelijkheid om tegemoet te komen in de kosten indien er in uw situatie sprake is van de combinatie werk/mantelzorg.

Wanneer u niet voor bovengenoemde vergoedingen in aanmerking komt dan wordt er een uurtarief berekend.