Dit doet Elly

Naast de zorg die een mantelzorger geeft komt deze ook vaak terecht in een wereld van wet & regelgeving en kan men te maken krijgen met moeilijke procedures en ingewikkelde formulieren. Veel mantelzorgers zijn vaak niet bekend met eventuele hulp of ondersteuning waarop ze recht hebben.

Als mantelzorgmakelaar ondersteun ik u als mantelzorger met taken die u veel tijd en energie kosten. Ik geef informatie of ik neem in overleg tijdelijk regeltaken over zodat u uiteindelijk meer overzicht en tijd krijgt en wat meer rust ervaart. We maken samen een overzicht van wat er moet gebeuren. 

Ik bied ondersteuning bij het regelen van zaken op het gebied van zorg, arbeid, welzijn, wonen en financiën. 

U kunt hierbij denken aan de zorg -en regeltaken, en wat is de invloed hiervan op uw werk of op uw privé situatie? Wat moet er (nog) allemaal geregeld worden en welke wet- en regelgeving is hierbij van belang?

Een aantal voorbeelden van taken die ik als mantelzorgmakelaar kan verrichten zijn o.a.:

  • Contact leggen met diverse (zorg) aanbieders en vervolgens begeleiding en ondersteuning zoeken
  • Contact leggen met instanties zoals CIZ, SVB en CAK
  • Het regelen van vervangende mantelzorg
  • Het op orde krijgen van uw administratie
  • Ik bemiddel tussen u en uw werkgever over de combinatie werk en zorg
  • Een Persoonsgebonden Budget (PGB) aanvragen, informatie verstrekken en u tijdens het proces begeleiden

Als mantelzorgmakelaar sta ik geregistreerd bij het Registerplein en ben ik aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars (BMZM). Deze beroepsvereniging bewaakt de kwaliteit en behartigt de belangen van mantelzorgmakelaars.

Voor mij staat betrouwbaarheid en professionaliteit voorop. Om dit te kunnen waarborgen blijft mijn kennis actueel door bijscholingen en intervisie.